002071 - шаблон joomla Скрипты

Tlmočenie

Ponúkame simultánne tlmočenie a preklady do týchto jazykov. (simultánne-kabínkové, sprievodcovské, tlmočenie po telefóne).

Tlmočenie je veľmi špecifická činnosť práve v tom, že tlmočník musí rýchle reagovať na rôzne komunikačné situácie a práve preto je dôležitá príprava na konkrétnu zákazku s dostatočným časovým predstihom. Preto veľmi oceníme, ak nám v prípade záujmu využiť naše tlmočnícke služby vopred poskytnete textové a obrázkové materiály, prezentácie k realizovanej tlmočníckej objednávke. Cena za tlmočenie sa vypočíta podľa počtu odtlmočených hodín (počíta sa každá začatá hodina). Ceny sa pohybujú od 15 eur/hod.Ponúkame simuntálne tlmočenie  a preklady do týchto jazykov. (simultánne-kabínkové, sprievodcovské, tlmočenie po telefóne).

V prípade, ak chcete využiť tlmočnícke služby hovoreného slova z jedného jazyka do druhého jazyka/jazykov. Rozlišujeme pritom:

  • Kabínkové (simultánne tlmočenie). Tlmočenie prebieha súčasne s prejavom rečníka, pričom tlmočník tlmočí do mikrofónu takmer súčasne
  • Šušotáž: Tlmočník sedí osobne pri klientovi a simultánne šeptom tlmočí obsah hovoreného prejavu
  • Konzekutívne tlmočenie. Tlmočenie prebieha tak, že tlmočník reprodukuje prejav po krátkych alebo dlhších odsekoch so zápisom
  • Sprievodcovské tlmočenie. Využíva sa pri formálnych a neformálnych stretnutiach, prehliadke mesta, či rôznych atrakcií
  • Tlmočenie po telefóne. Ide o konzekutívne tlmočenie (po častiach) prostredníctvom telefónnej linky, resp. Skype

Cena sa odvíja od počtu hodín, jazykového smeru (zo slovenčiny do iného jazyka, alebo z iného jazyka do slovenčiny) a oblasti, ktorá sa tlmočí