Naše služby

Preklady

(technika, strojárstvo, stavebníctvo, ekonomika, médiá, informačné technológie, zmluvy, administratíva)

Jazykové služby

(technika, strojárstvo, stavebníctvo, ekonomika, médiá, informačné technológie, zmluvy, administratíva)

Kurzy pre prekladateľov

Kurzy pre prekladateľov, tlmočníkov a používateľov odborného jazyka a terminológie

Mobilné viacjazyčné aplikácie

Mobilné viacjazyčné aplikácie audiosprievodcov pre múzeá, galérie a iné objekty cestovného ruchu (pre mobilné telefóny využívajúce operačný systém Android 4.1 a vyššie a pre platformu iOS)

Titulkovanie

 Titulkovanie (Tvorba titulkov k audiovizuálnym prezentáciám, firemným video- prezentáciám, filmom)

Prepis audio a videonahrávok do textu

 Prepis audio a videonahrávok do textu 

Nahrávky

Nahrávky (voice-over, audioprezentácie, načítanie/nahovorenie audiokníh v slovenčine a rodenými hovoriacimi v cudzom jazyku)

Kurzy a školenia pre firmy a štátne inštitúcie

Základy terminológie, návody, ISO/STN normy, terminografia, terminologické produkty, Terminologická/Jazyková kultúra

Vytváranie terminologických databáz

Vytváranie jedno- a viacjazyčných terminologických databáz